Посланици на България по света

Учениците от 4.а клас създадоха свои проекти на тема „Известни българи“. България има принос в световната култура, наука и спорт. Български учени, творци и спортисти прославят родината ни по света.