Посещение на Столична библиотека с учениците от начален етап на 76.ОУ

Най -голям интерес проявиха първокласниците, на които предстои пътуването в необятния свят на книгите!