ПОКАНА: Училищен концерт „С УСМИВКАТА НА ДЕТСТВОТО!“.