Покана към бъдещите ни ученици, станете част от нас!

 

 

 

Изготвили: В. Стоянова и П. Симеонова – ст. учители ГЦОУД