Подаване на оригинала за завършена ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА