Открит урок по спортни дейности

На 17.05.2022г. във 2.а клас, 76 ОУ „Уилям Сароян“ се проведе открит урок по спортни дейности на тема: „Ролята на физическото възпитание за развитието на личността на ученика“. Урокът бе проведен от ст. учител по ФВС Таня Давидкова.

Мероприятието е включено в плана за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 година на 76 ОУ „Уилям Сароян“.