Откриването на 2022/2023 учебна година ще се състои на 15.09.2022 година от 10.00 часа.