Онлайн платформата за подаване на заявления за прием в първи клас.

Уведомяваме Ви, че приемът на заявления за първи клас ще се осъществява само по електронен път, чрез онлайн платформата за прием в първи клас.

Системата за подаване на заявления за първи клас гарантира конфиденциалността и защитата на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

След изтичане на крайния срок за подаване на заявления, достъпът до системата ще бъде спрян.

ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА: https://register.onebook.bg