Обявяване на свободните места за ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА – 5