Обявяване на места за първи клас след ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – СВОБОДНИ МЕСТА – 6