На зелено училище във Враца, Белоградчик и Видин.

3 “ а “ клас

На зелено училище във Враца, Белоградчик и Видин.
Спечелена купа по модерни танци – Вииктория Стоянова и Карина Йорданова