НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО – ПРОГРАМА НА ИНИЦИАТИВАТА

Понеделник, 22.10.2018 г.– за децата от подготвителната група се организира  драматизация на любима приказка, карнавал на любими детски герои. Началото е от 11:00 ч. в игралната зала на ПГ.

 

Вторник, 23.10.2018 г. – учениците от начален етап ще посетят Столична библиотека в 11:00 ч.

IIа клас – родители четат любими детски книги.

 

Вторник, 23.10.2018 г. –  в часовете по български език и литература учениците от прогимназиален етап участват в инициативите – маратон на четенето, най-добър четец и най-добър разказвач.