Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Стартира дейността на 76.ОУ „Уилям Сароян“ по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Първото мероприятие се проведе с родителите и учениците от 1.а клас. Темата на срещата бе „У дома има ученик“.