Най-красиви цветя!

На проведения Празник на цветята бяха класирани за най-красиви цветя:
1 място –  Мая Ивайлова Стоянова, ученичка от IIб клас
2 място –  Петя Николаева Геолгиева, ученичка от IIа клас
3 място –  Виктория Андреева Велева, ученичка от Iа клас