Моето родно място

Къщичке на дните злати,

кът свиден и мил!

И за царските палати

не бих те сменил!