Международен ден на толерантността

Учениците от 3б клас отбелязаха Международния ден на толерантността – 16 ноември.  Освен таблата, които бяха изготвили, песните, които изпяха за вълшебните думи, приятелството и добротата, те бяха подготвили и емблема на Толерантността, която поставиха на гърдите си и си обещаха да се отнасят винаги с толерантност, добронамереност, отзивчивост и уважение един към друг.