Международен ден на думата БЛАГОДАРЯ в 76 ОУ „ Уилям Сароян“- ГЦОУД 1