„Любопитко“ в урока по математика

Много знания, творчество и креативност вложиха в своите отговори учениците от IVа клас, които с голям интерес следваха своя нов приятел Любопитко в урока по математика, изнесен от г-жа Р.Асенова – старши учител в прогимназиален етап.  В края на часа всеки един получи сертификат с пожелание за много бъдещи успехи.