Критерии за оценяване на знанията

1 клас:

БЕЛ – ИУЧ

БЕЛ – ЗУЧ

ФВС – ЗУЧ

ИИ – ЗУЧ

Математика – ЗУЧ

Музика – ЗУЧ

Околен свят – ЗУЧ

Технологии – ЗУЧ

2 клас:

Oценяване – всички предмети

3 клас:

БЕЛ – ЗУЧ

Човекът и обществото – ЗУЧ

ФВС – ЗУЧ

ИИ – ЗУЧ

Музика – ЗУЧ

Технологии – ЗУЧ

Математика – ЗУЧ

БЕЛ и Математика- ИУЧ

4 клас:

Човекът и обществото – ЗУЧ

Човекът и обществото – ИУЧ

БЕЛ – ИУЧ

БЕЛ – ЗУЧ

Домашен бит и техника – ЗУЧ

ФВС – ЗУЧ

Математика – ИУЧ

Математика – ЗУЧ

Модул „Спортни игри“ – ЗУЧ

Музика – ЗУЧ