Компютърна графика „Коледа“ на участниците в група „Компютърен свят“, проект „Твоят час“.