Коледен конкурс

В конкурса могат да участват ученици от І до VII клас от 76. ОУ, в следните възрастови групи:

 • Първа възрастова група – I – IV клас.
 • Втора възрастова група – V-VII клас.

.

Компетентно жури, определено със заповед на директора на 76. ОУ „Уилям Сароян“, ще оценява изработените новогодишни картички, сувенири и сурвачки, които трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Сурвачки:
 • да бъдат изработени от естествени материали;
 • да отговарят на българската народна традиция;
 • да са естетически оформени;
 • да отразяват умения, сръчност и познания за обичаите в България.

 

 1. Коледна картичка:
 • да отговаря на коледно-новогодишната тематика;
 • да е естетически оформена;
 • оригиналност;
 • творческо въображение.

 

 1. Новогодишни  сувенири:
 • да отговарят на коледно-новогодишната тематика;
 • да има вложено творческо въображение;
 • да са естетически оформени;
 • оригиналност;
 • да показват умения за работа с материали;

 

Желаещите да участват в конкурса, трябва да изработят и предоставят до 12.12.2016 г. своите сурвачки, коледни картички или новогодишни  сувенири.

 

Всяко изделие трябва да носи  следната информация:

 • трите имена на ученика;
 • клас;

 

С определените за конкурса сурвачки ще бъде изготвена изложба – базар в периода  19.12.-23.12.2016 г.

За класираните от І-во до ІІІ-то място във всички възрастови групи са предвидени специални грамоти.