Как да окажем първа помощ?

 

В час на класа, с темата „Как да окажем първа помощ“, мед сестра  запозна учениците с видовете наранявания и правилата при оказване на първа помощ на пострадал. Всички слушаха с интерес и с желание участваха в демонстрациите.