Информация във връзка с първи кръг на състезанието по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS