Зимна радост

Радостта от идването на зимата, пресъздадена с програмата Paint.

Група по интереси „Компютърен свят“