Ех, че зима! Ех, че сняг!

Радостни викове и смях огласиха двора на училището. Малките първокласници се радваха на зимата.