Един урок по математика

С много желание, знания и усърдие учениците от VI a клас подготвиха и изнесоха пред своя класен ръководител г-жа Давидкова урок – обобщение върху “Координатна система и координати на точка.” Учениците бяха разделени на отбори разработили домашна работа по поставена задача. Най-добре справилият се ученик от всеки отбор представи своята разработка, а неговият проект стана лого на отбора. Всички заедно работиха по задача-изненада, която се оказа коледна звезда. Първи се справи Стефан и неговата работа беше подарък за г-жа Давидкова с послание за предстоящи светли празници.