Доброто е усмивка, а усмивката е винаги на лицата ни, когато сме заедно!

Децата от 1,2,3,4, ГЦОУД отново обединени в общ проект.