„Ден на розовата фланелка“

Всяка година, последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Денят е познат  също и като „Ден на розовата фланелка“. Учениците от 1А клас към 76.ОУ „Уилям Сароян“ се включиха в инициативата.