Ден на розовата фланелка

В деня на Розовата фланелка учениците от 3б клас проведоха своя „Урок по Доброта“. Мероприятието бе посетено от г-жа Савина Савова, кмет на район „Възраждане“. Урокът започна с презентация „Добротата има много „лица“. След това учениците прочетоха своите съчинения на тема „Добротата“. Отвориха „Кутията на добрите дела“ и за всяко добро дело, извършено от тях, получиха по едно червено сърчице. Забавляваха се с играта „Подари прегръдка“. „Подариха“ своята доброта на всички хора по света, които имат нужда от подкрепа и любов. В края на урока всички заед
но изпяха песента „Ако до всяко добро същество“.