Ден на наордните будители!

„Който има наука, не изпадва никога“ е написал Петър Берон преди 195 години.

 Днес, на 1 ноември ние почитаме делото на всички народни будители и свеждаме признателно глави.
Честит празник, българи!!!