Денят на народните будители!

По случай 1 ноември, ученици от 5а клас поднесоха
цветя пред паметника на поета, революционера и общественика  Христо Ботев.