ДЕНЯТ на ЗЕМЯТА 22 АПРИЛ, 2023г.

С кратка дискусия и разнообразни упражнения на английски език отбелязахме Денят на Земята – 22 април с учениците от 2.а, 3.а, 5.а клас.