Да пазим Земята! Тя е наш дом!

22 април е Международен ден на Земята. Да дадем своя принос за по-чиста околна среда, за съхраняване на живота на нашата планета!

Светът се нуждае от нас и нашите действия. Има толкова много неща, които всеки от нас може да направи, за да защити и помогне за възстановяването на планетата: участие в почистване, засаждане на дървета, разделно събиране на отпадъци, опазване на природата от пожари…

Да съхраним живота на нашата планета!