Да опазим природата

Учениците от пети клас на 76.ОУ ”Уилям Сароян” с огромно вълнение и отговорност се включват в разработването и обсъждането нa проекти по опазването на природата. Поддържат информационно табло с актуални здравни и екологични теми, любопитни факти и рисунки. Участват в различни инициативи, грижат се за цветята и приятната обстановка в класната стая.