ГЦОУД – 2 клас

Дистанционното обучение
не ни попречи.
Трети клас сме вече!
Втори беше лесен!
Лятото е песен!
Весела ваканция от учениците на ГЦОУД – 2 „а“ клас.