Групи по интереси

От м. октомври започнаха заниманията на групите по интереси в начален етап, 76. ОУ „Уилям Сароян“: група „В страната на числата“, група „Интерактивен английски език“ и  група „Компютърен свят“.