Групи по интереси

През 2023-2024 учебна година учениците от начален етап на 76.ОУ „Уилям Сароян“ ще работят в групите по интереси: „Четем и илюстрираме“ – 2. клас, с  ръководител г-жа М. Манолова; „Граматика на фантазията“ – 3. клас, с ръководител г-жа М. Димитрова; „В света на числата“ – 4. клас, с ръководител г-жа Т. Игнатова.