Групата по интереси „Животни и растения в природата“

Днес учениците от групата по интереси „Животни и растения в природата“ посетиха Националния Природонаучен музей. Разгледаха залите с бозайници и птици с вълнение и интерес.