График учебни занятия 12 и 13.януари – намалени часове

На основание писмо с вх. №0200-20/09.01.2017 г. на министерство на образованието и науката, в което се препоръчва в училищата, в които в следващите дни ще се провежда образователен процес, учебните занятия сутрин да започват в 8:30 часа и да приключват до 17:30 часа, с намалени учебни часове. 

Целта на промяната е придвижването на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал до училище и обратно вкъщи да се извършва в светлата част на деня.

 

8.30 ч. – 9.00 ч.

9.10 ч. – 10.40 ч.

10.00 ч. – 10.30 ч.

10.40 ч. – 11.10 ч.

11.20 ч. – 11.50 ч.

12.00 ч. – 12.30 ч.

12.40 ч. – 13.10 ч.

Целодневната организация на учебния денв 76 ОУ ще бъде до 17.30 часа