Гранични прилежащи райони на училищата за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Може да видите районите тук