Гордеем се с теб, Йосиф!

Г-жа Емилия Стефанова, директор на 76 ОУ ‚Уилям Сароян‘, връчи на Йосиф Насрула, ученик от VI a клас, получения сертификат и награда за отличното му представяне на националния кръг на състезанието по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2018, както и грамота от името на ръководството за постигнатия висок успех.
Гордеем се с теб, Йосиф! Пожелаваме ти нови, още по-големи успехи!