В първи клас!

Казваме със пълен глас:  –Хубаво е в първи клас!