Вътрешноучилищвн кръг на състезанието по правопис SPELLING BEE

На 10 май 2019г. се проведе вътрешноучилищния кръг на състезанието  по правопис SPELLING BEE. То се
провежда за втора поредна година и добива все по-голяма популярност сред учениците от III a  III б клас.
Целта на състезанието е да развива знанията и уменията им и да ги мотивира да изучават английски език,
да подобрят правописа и обогатят речниковия си запас от английски думи, а заедно с това да изграждат
умения за състезателност, постоянство и желание за изява.
Победители в състезанието станаха:
1.Петя Николаева Георгиева – III a клас
2.Дарин Даринов Христов – III a клас
3.Кристиян Богданов Богданов – III б клас
Поздравяваме ги за постигнатия успех и пожелаваме на тях и всички участници в състезанието да продъл-
жават да изучават английски език със същия ентусиазъм!