Времената са трудни, но първокласниците от ГЦОУД 1 сесправят успешно, както с учебния материал, така и със задачите в часовете“Занимания по интереси“