“Весела есен“

Добро настроение и оригинален подход в композицията “ Весела есен“ на учениците от 4 ГЦОУД