Важно съобщение

Уважаеми родители,

Със заповед РД -01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.  и обучението преминава в електронна среда. В 76. ОУ ще се използва електронния дневник СИЕЛА – необходимо е всички ученици и родители да имат регистрация. Ще се използват и други връзки като електронни пощи, Viber и др. в зависимост от избора на преподавателите.

От 16.03.2020 г. дистанционното обучение ще се провежда съгласно седмичното разписание, но редуцирано. Начален час -09.00 ч.

Начален етап:

Продължителност на електронния час -20 минути. Почивка след всеки електронен  час – 10 минути.

Основни предмети – български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото, английски език.

Прогимназиален етап:

Продължителност на електронния час – 30 минути. Почивка след всеки електронен час – 10 минути.

Основни предмети – български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия, английски език.

За учениците в първи и втори клас комуникацията следва да бъде осъществявана през родителя и работата с устройство следва да е под надзор на родител.

Учителите в зависимост от учебните часове ще изпращат материали, видео уроци, домашни работи, проекти и т. н. на учениците от начален и прогимназиален етап, които трябва да ги попълнят. Ще се провеждат и онлайн тестове. При наличие на възможност учениците могат да се свържат със учителите си за допълнителни разяснения.

От 13.30 ч. до 16.30 ч. учителите ЦДО ще бъдат в помощ на учениците при подготвяне на домашните и проектите.

 

Уважаеми родители,

Разчитаме на Вашия контрол върху децата и мотивирането им да поддържат обучителната си активност .

Вярваме, че всички заедно, единни ще преодолеем неочакваното изпитание.