ВАЖНО! Информация за родители!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Подаването на заявления и всички необходими документи, съгласно раздел III – Критерии от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще се извършва в периода 21.04.2020 г. – 21.05.2020 г. /вкл./, без да е необходимо да посещавате районните администрации. Справките за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца, ще се извършват служебно от училището.

На сайта на училището ще добавим онлайн платформа за подаване на заявление за прием в първи клас. Системата има за цел да дигитализира процеса по подаване на заявления за прием в първи клас. Входящите номера автоматично ще се генерират. Родителите ще получат потвърждение за полученото заявление от страна на 76. ОУ и пореден входящ номер.

Класирането на всички, подали заявления, ще се извършва последователно по реда на групите, като ШАНС  имат всички подали документи от 1-ва до 4-та група.

При записването се предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на ученика.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

  1. ОУ е училище с традиции, модерно, с качествен учебно-възпитателен процес. Училище, което заема призови места на олимпиади, състезания, конкурси, в рейтинг скалите на МОН при провеждане на НВО IV и НВО VII клас.

Доверете се на  професионализма на педагогическия екип на училището.

Да извървим пътя на знанието заедно!

 

                                                                                                Директор:

                                                                        Емилия Стефанова