БЛАГОДАРНОСТ

Училищното ръководство изказва благодарност на родителите на 2а клас за прекрасната инициатива за екипа в часовете по физическо възпитание. Специално изработените бели тениски на гърба с логото на училището, издигат неговия престиж и показват принадлежност към общия ни дом – 76 ОУ“ Уилям Сароян“.