Mеждуучилищна среща по волейбол

На 04.05.2023 г. се проведе междуучилищна среща по волейбол с ученици V-VII клас между 76. ОУ „Уилям Сароян“ и 46. ОУ „Константин Фотинов“, свързана с реализиране на проект „Заедно в изкуствата и в спорта“.