15 март

Посещение в театър „Възраждане“

Групата „Театър и литература“ посетиха с голям интерес постановката в театър Възраждане – „Макс и Мориц“ , след което се запознаха с творчеството на Весела Фламбурали в Столичната библиотека.

15 март

Прием – 76. ОУ „Уилям Сароян“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ПРИЕТАТА  ОТ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ОГРАНИЧАВА ПРАВОТО  ВИВАШИТЕ ДЕЦА ДА КАНДИДАТСТВАТ  В 76. ОУ „УИЛЯМ САРОЯН“.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Може да намерите повече подробности в категория „Прием“ в нашия сайт!

08 март

Честит 8 март

Учениците на 76 ОУ показаха своята креативност и сами направиха картичките за 8-ми март!
 
 

01 февруари

График учебни занятия 12 и 13.януари – намалени часове

На основание писмо с вх. №0200-20/09.01.2017 г. на министерство на образованието и науката, в което се препоръчва в училищата, в които в следващите дни ще се провежда образователен процес, учебните занятия сутрин да започват в 8:30 часа и да приключват до 17:30 часа, с

01 декември

Коледен конкурс

В конкурса могат да участват ученици от І до VII клас от 76. ОУ, в следните възрастови групи:

Първа възрастова група – I – IV клас.
Втора възрастова група – V-VII клас.

.
Компетентно жури, определено със заповед на директора на